Procedury wprowadzone w obiekcie „Domki Biała Mewa” zapewniające  bezpieczeństwo w czasie pandemii COVID 19


Poniższe procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych dotyczących funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce wydane przez Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny i mają na celu :  zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla gości/klientów obiektu, zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego osób prowadzących obiekt, ograniczenie kontaktów fizycznych na terenie obiektu w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia,  kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.


  1. Po każdym kliencie odbywa się standardowe sprzątniecie domku i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł, klamki, kontakty), sprzętu (np. piloty, sprzęt AGD ) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczeń.
  2. Przed przystąpieniem do standardowego  sprzątania odbywa się dezynfekcja lampami UV-C Sterilion 72W, które przeznaczone są do dezynfekcji pomieszczeń. Lampy wykorzystują światło ultrafioletowe i  są jednymi z najskuteczniejszych urządzeń zdolnych usunąć z powierzchni wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampa posiada atest PZH (Państwowego Zakładu Higieny) i dopuszczona jest do stosowania: innymi w obiektach użyteczności publicznej czy szpitalach.
  3. Pościel prana jest w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu.
  4. Osoby sprzątające przestrzegają zasad reżimu sanitarnego używając  środków ochrony osobistej.

Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich klientów obiektu uprasza się tymczasowych mieszkańców domków o przyjęcie zasady współodpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne poprzez stosowanie się do obowiązujących przepisów.

  1. Utrzymania fizycznej odległości pomiędzy gośćmi/klientami.
  2. Utrzymanie podstawowej higieny tzn. regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  3. Przestrzegania zasad ochrony podczas kichania i kaszlu; zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, którą po zużyciu natychmiast należy wyrzuć do kosza i umyć ręce lub zastosować płyn dezynfekujący.
  4. Przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa (maseczką lub szalikiem) przez każdą osobę przebywającą w obiekcie jeżeli nie jest w stanie utrzymać dystansu społecznego; unikanie dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  5. W sytuacji złego samopoczucia klienta przebywającego w domku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, temperatury itp. gość nie powinien narażać innych gości na kontakt z chorym, powinien jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału   zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem,  udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie na numery 999 albo 112 unikając przy tym kontaktu z innymi osobami.


Najbliższa stacja sanitarno-epidemiczna, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje to :
ul. Sempołowskiej 2a | 76-100 Sławno 7:25-19:30
Tel :59 810 73 11 Całodobowo: 694 493 769